Facebook
Google+
https://www.swedenestates.com/sv/fastighets-information/CMLANTBRUK50LCCJ5MBRSCDCEI">

Gård/Skog i Sverige till salu

Laholm Ysby, Laholm, Laholm, Halland

Om fastigheten

 • Fastighetstyp:

  Gård/Skog
 • Skog:

  18 ha

Adress information

 • Distrikt:

  Laholm Ysby
 • Ort:

  Laholm
 • Kommun:

  Laholm
 • Län:

  Halland
 • Land:

  Sverige
2 200 000 SEK

Enastående skog

I enlighet med bifogat bildmaterial, kartor och skogsbruksplan så erbjuds nu ca 18.2 hektar produktiv skogsmark i ett mycket väl arronderat skifte.
Fastigheten är under bildande och överlåts fri från pantbrev, ingående i Laholm Ysby GA:3 som är vägen från Ysbygården upp mot Höggostret.

Fastigheten är särdeles välskött, svagt sluttande mot söder på friska marker med några fuktigare partier i södra delen, , mycket lätt att ta sig fram i på plana, bäriga marker.

Fastighetsgränserna är lätta att identifiera och mestadels markerade med stengärden.
Det finns inga registrerade nyckelbiotoper, ett par mindre, något fuktiga, områden är föreslagna till naturvård. 

I skogsbruksplanen som upprättades 2017 av SÖDRA och är uppräknad inkl årets tillväxt framgår att boniteten uppgår till 9.1 m3sk/ha, verklig tillväxt vid framskrivningstidpunkten är 167 m3sk/år, innebärande ca 3.8 % årlig verklig tillväxtränta.
Virkesförrådet uppgår till hela ca 243 m3sk/ha, totalt 4 419 m3sk, varav 2 533 m3sk återfinns i huggningsklasserna S1-S2.
Det finns inga arealer som behöver återbeskogas.

Intressenter på fastigheten ombedes beakta att uppgifterna i skogsbruksplanen lämnas endast för att underlätta intressentens egen besiktning och är i huvudsak skötselråd som inte innefattar någon garanti, det kommande köpeavtalet kommer att innehålla en särskild friskrivning om detta såväl som för övriga förhållanden utöver vad som garanterats i lämnade uppgifter.
 Kontakta fastighetsmäklare

Per-Erik Johansson Skillingskog AB +46705172728 info@skillingskog.se


Visa karta

Kontakta fastighetsmäklare

Per-Erik Johansson Skillingskog AB +46705172728 info@skillingskog.se