Facebook
Google+
https://www.swedenestates.com/sv/fastighets-information/CMLANTBRUK5273LGSOHSHMN561">

Gård/Skog i Sverige till salu

Härjedalen, Jämtland

Om fastigheten

 • Fastighetstyp:

  Gård/Skog
 • Skog:

  465 ha
 • Impediment:

  47 ha
 • Other:

  2 ha

Adress information

 • Kommun:

  Härjedalen
 • Län:

  Jämtland
 • Land:

  Sverige
12 500 000 SEK

Samlat skogsinnehav

Skogsinnehav bestående av två dominerande huvudskiften och ett angränsande mindre skifte med väl anlagda vägar och mycket god tillgänglighet strax söder om Sveg, anslutande till Härjåsjövägen i norra infarten samt öster om och anslutande till Härjåsjön.
Fastigheten är mycket välskött och en stor vikt har lagts vid att återplantera, hjälpplantera och röja i ungskogarna.
Det finns inga akuta skogsvårdsåtgärder att överta för en köpare, den kalmark som inte är planterad är avtalad att planteras och det kommer säljaren att stå för genom avtal med det avverkande skogsbolaget och det finns medel härför avsatta hos skogsbolaget.
Under 2019 har omfattande skogsvård i form av röjning skett på ca 50 hektar.
Inför försäljningen så har en ny skogsbruksplan upprättats av Foran Forest AB, Mattias Mårts, som bifogas separat denna beskrivning.
Det framgår av skogsbruksplanen att av totalarealen ca 514 hektar så utgörs ca 464.5 hektar av produktiv skogsmark.
Boniteten uppgår till ca 3.4 m3sk/ha, virkesförrådet till ca 40 588 m3sk+ca 1269 msk tillväxt för 2020, ca 87 m3sk/ha.
Virkesförrådet fördelar sig med ca 79% på tall, ca 18% på gran och ca 3 % löv.
andelen S1 och S2 skog utgörs av ca 32 300 m3sk.
Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.
Jakten på den norra delen, mot Risbrunn, bedrivs av Säljaren tillsammans med Brickans jaktlag i samverkan.
Jakten på den södra delen, Härjåsjön, är muntligt upplåten med möjlighet för säljaren/ägaren att deltaga.
Fisket, Härjåsjön ingår i Lillhärdals FVOF.
Vattnen finns i Jämtland och Härjedalens största fiskevårdsområde. 24 kvadratmil med 22 mil strömmande vatten, ca 30 sjöar och 30 tjärnar. Röding, öring, harr, abborre och gädda brukar fångas.
Risbrunn 2:2 har andelstalet 0.171 % i FVOF.
Vägar
Fastigheten har andel om 687/1 270 000 i Olingsdalsvägens Vägsamfällighetsförening (Härjåsjövägen).
och andelar i skogsvägar.
Rennäringen,
Avtal finns sedan gammalt med rennäringen om att ren kan visats på området som vinterbete.
Pågående jakt
Älgjakten startar i området måndagen den 7/9 och om jakt pågår på fastigheten så ombedes besökande intressenter på fastigheten att respektera jakt och jaktdeltagare samt hålla uppsikt så att drivande hundar inte kommer till skada.
Försäljningssätt
I bifogade filer framgår Skogsbruksplan, kartor samt skogliga sammanställningar för respektive huvudskifte.
Det finns möjlighet att lägga bud på hela fastigheten eller respektive huvudskifte.
Bud ska avlämnas till Skillingskog AB, Per-Erik Johansson senast den måndagen den 28/9 2020.
Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt i varje del av försäljningen samt kommer att införa en friskrivningsklausul för lämnade uppgifter där Köparen ska beakta att skogsbruksplanen lämnas endast för att underlätta köparens egen, jordabalksreglerade, besiktning av fastigheten och innebär inte i något avseende någon garanti.

Kontakta fastighetsmäklare

Per-Erik Johansson Skillingskog AB +46705172728 info@skillingskog.se


Visa karta

Kontakta fastighetsmäklare

Per-Erik Johansson Skillingskog AB +46705172728 info@skillingskog.se