Köpa bostad och fastighet i Sverige

En kort guide om bostadsköp i Sverige.

I Sverige är det fastighetsmäklaren som handhar hela fastighetsaffären och är en opartisk mellanman mellan säljare och köpare.

Förbered dig

Tänk efter vilka önskemål du har om bostaden och hur din ekonomi ser ut.

Visning

Vissa visningar är öppna utan anmälan och vissa måste du boka. Det är alltid säljaren som bestämmer vem som får köpa och när. Säljaren kan alltså sälja bostaden innan den inplanerade visningen.

Budgivningar

Om du är intresserad av bostaden lägger du ett bud. När du lägger ett bud har fastighetsmäklaren skyldighet att framföra budet till säljaren. Säljaren väljer om budet ska accepteras eller inte. Säljaren kan också komma med motbud. Säljaren är inte skyldig att sälja till högstbjudande.

Uundersökningsplikt

Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt av bostaden du är intresserad av. Prata med fastighetsmäklaren som kan hjälpa och guida dig med detta.

Kontraktskrivning

Det är fastighetsmäklaren som leder förhandlingarna mellan säljare och köpare. Man skall komma överens om köpeskilling, tillträdesdag samt andra ev. villkor. När ni kommit överens skriver ni köpekontrakt och det är först när detta är påskrivet av köpare och säljare som ett bindande avtal har ingåtts.

Handpenning

Oftast avtalas att tio procent av köpesumman betalas i samband med att köpekontraktet skrivs under och att resterande del betalas på tillträdesdagen.

Bostadsrätt

Om du köper en bostadsrätt ska du direkt efter att köpehandlingar är påskrivna ansöka om medlemskap i bostadsrättföreningen. Köpet är inte klart förrän du blivit godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen.

Tillträde

I köpekontraktet har ni kommit överens om tillträdesdag. Då sker den ekonomiska uppgörelsen.
Vid tillträdet får köpare och säljare en journal av mäklaren där denne redogör förmedlingsprocessen. Parterna får även en budgivningslista.
Det är viktigt att teckna en försäkring för bostaden som gäller från tillträdesdagen.

Lagfart

När du köpt en fastighet upprättas samt undertecknas ett köpebrev på tillträdesdagen. Köpebrevet skickas till Lantmäteriet och lagfarten införs i fastighetsregistret. Detta behövs för att du ska bli lagfaren ägare till fastigheten. För lagfarten betalar du en procentuell avgift på köpeskillingen.

Scroll to top