Sweden Estates tar ett stort ansvar för att endast samla in de personuppgifter som behövs för att driva och utveckla en global marknadsplats för svenska fastigheter som är till salu. Observera att vi inte samlar in personlig information om säljare eller fastighetsägare. Sweden Estates hanterar endast personuppgifter enligt nedan.

Personuppgifter om fastighetsmäklare

  • Förnamn
  • Säkert namn
  • Telefon
  • E-postadress

Återstående information Sweden Estates hanterar om svenska fastighetsmäklare eller svenska fastighetsmäklare klassificeras inte som personuppgifter.

Personuppgifter om publicerade fastigheter

  • Fastighetsadressen
  • Bilder på fastigheten

Övriga uppgifter Sweden Estates hanterar om svenska fastigheter som är till salu på Sweden Estates klassificeras inte som personuppgifter.

Varför hanterar Sweden Estates dessa personuppgifter

Sweden Estates hanterar dessa data för att driva och utveckla en global marknadsplats för försäljning av fastigheter. Sweden Estates hanterar inga personuppgifter utöver ovan nämnda personuppgifter.

Hur länge sparar Sweden Estates personuppgifter?

Sweden Estates raderar fastigheternas personuppgifter (adress och foton) samma dag som fastighetsmäklaren avpublicerar fastigheten från Sweden Estates. Undantagna, foton och adresser som används i marknadsföring utanför Sweden Estates webbplats.

Personuppgifter om en fastighetsmäklare sparas och hanteras så länge de arbetar hos oss. Syftet med att spara och hantera personuppgifter om fastighetsmäklaren kan vara att mäklaren låter publicera aktiva fastigheter till Sweden Estates eller att nya kan publiceras till Sweden Estates. Personuppgifter om en fastighetsmäklare raderas på begäran eller vid årlig kontroll när en fastighetsmäklare varit inaktiv under en längre period.

Frågor om hur Sweden Estates hanterar personuppgifter?

Välkommen att kontakta marketplace@swedenestates.com

Scroll to top